Dům Pod Podloubím

Dům Pod Podloubím

Adresa: Žižkova 2/25, Zábřeh, 789 01
Bezbariérový přístup: ano – část objektu
Zapsání památky v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR: ano
Otevírací doba: út-ne 9:00 – 12:00, 12:30 – 17:00 hodin

Muzeum v Zábřehu je detašované pracoviště Vlastivědného muzea v Šumperku. Sídlo muzea je v domě Pod Podloubím na horním Masarykově náměstí.

Kontakt: 583 413 646, 603 174 514 / zabreh@muzeum-sumperk.cz, www.muzeum-sumperk.cz

 

 

Dům Pod Podloubím, ve kterém sídlí zábřežské muzeum, patří k nejvýznamnějším dokladům stavebního vývoje městské architektury a patří
k nejstarobylejším domům ve městě. V době, kdy většina českých muzeí již měla položeny své základy, bylo založeno zábřežské muzeum. Ustavující valná hromada Krajinského muzejního spolku se konala 14. února 1932. Základem sbírkového fondu se stal soubor památek převzatých z českého gymnázia, soukromá sbírka Leopolda Falze a z mohelnického muzea byly vráceny předměty zapůjčené počátkem dvacátých let, kdy proběhl první pokus o založení muzea v Zábřehu. Muzejní spolek obnovil svou činnost v roce 1946 a Městský národní výbor převzal muzeum do své správy počátkem padesátých let. Muzeu byl přidělen významný památkový objekt Pod podloubím. Expozice
s muzejními sbírkami byla otevřena 1.března 1953. Následujícího roku přešlo muzeum pod správu ONV a začala se rozvíjet práce ve všech sférách muzejní činnosti. V roce 1963 došlo k zapojení zábřežského muzea do organizační struktury Vlastivědného ústavu v Šumperku. V roce 1964 probíhaly úpravy objektu pro potřeby muzea a současně se objevil problém statiky domu.

V dalších desetiletích se stavebně statický stav zhoršoval a v roce 1981 musela být budova pro veřejnost uzavřena. V roce 1991 byl objekt vrácen městu Zábřeh.
Snaha o navrácení muzea městu vyvolala aktivitu, která vyústila v zahájení rozsáhlé stavební rekonstrukce budovy. Rekonstrukce vlastního objektu byla ukončena 30. září 1998 a muzeum bylo slavnostně znovuotevřeno 24.10.1998.

Nová expozice Jana Eskymo Welzla

STÁLÁ EXPOZICE JANA ESKYMO WELZLA VE ZBRUSU NOVÉM POJETÍ

Zábřeh láká na zcela novou expozici věnovanou Janu Eskymo Welzlovi, která je umístěna v upravených půdních prostorách zábřežského muzea. Vybudování expozice finančně podpořilo město Zábřeh a Olomoucký kraj.

Na jaře roku 2020 byla veřejnosti zpřístupněna nová, rozsáhlejší expozice věnovaná snad nejslavnějšímu rodákovi města Zábřeha, a to Janu Eskymo Welzlovi (1868–1948). Oproti původní miniexpozici je nyní umístěna v půdních prostorách, které byly pro tento účel stavebně upraveny. Expozice přenese návštěvníky na daleký, mrazivý sever a představí obdivuhodný životní příběh obyčejného člověka, který se jen se čtyřmi krejcary v kapse vydal na cestu do neznámých končin. Příběh J. E. Welzla začíná dobou dětství, mládí a prvními cestami po Evropě. Další části již sledují jeho putování Sibiří, život na Novosibiřských ostrovech i na zlatonosné Aljašce. Přiblížena bude též jeho „cesta“ do světa literatury. Expozice však svým obsahem nabízí víc než jen cestovatelův příběh. Návštěvníci se seznámí především prostřednictvím dobových fotografií s podobou severské krajiny a jejími obyvateli, nahlédnou do interiéru srubu nebo posedí nad stránkami některé z mnoha knih o Welzlovi. Děti pobaví interaktivní model perpetua mobile, o jehož zkonstruování se Welzl pokoušel. A jistě nejen ony budou se zatajeným dechem nahlížet do dioráma krajiny Novosibiřských ostrovů. Pozornost bezesporu přitáhne sice krátký, ale zato unikátní autentický filmový záznam s J. E. Welzlem natočený v roce 1929 v Brně. Kromě tohoto záznamu si mohou návštěvníci zvolit ke zhlédnutí i jeden ze čtyř filmových dokumentů věnovaných osobnosti cestovatele, k dispozici je rovněž audioprůvodce v české a anglické verzi.

Stálé expozice „Z pokladů zábřežského muzea“ a „Z historie města a okolí“ představují zajímavosti i unikáty dokumentující historii města a způsob života jeho obyvatel v minulých stoletích. Mezi umělecké skvosty lze řadit především obrazy – díla italské a španělské provenience 17. a 18. století a také díla českých malířů poč. 20. století (R. Kremlička, J. Multrus, K. Špillar). Cechovní truhlice a štíty dokládají existenci různých řemesel ve městě. Poměrně bohatě jsou ve sbírkách zábřežského muzea zastoupeny i užitkové předměty, ukázky chladných a palných zbraní 18. a 19. století. Charakteristické pro zábřežské muzeum jsou bohaté a kvalitní sbírky etnografického charakteru, početná je kolekce lidových obrázků na skle, betlémů a dřevěných plastik.

Impozantní sbírka z díla Václava Hollara (1607 – 1677) je svým počtem (téměř 750 grafických listů) druhým nejrozsáhlejším souborem tohoto autora v České republice. Ve sbírce zábřežského muzea se nachází impozantní kolekce grafických listů Václava Hollara, kterou daroval muzeu milovník a sběratel umění plk. Karel Lukas. Václav Hollar svou tvorbou přispěl k rozvoji techniky rytí i leptání do mědi a jako jeden z mála Čechů své doby ovlivnil výtvarné umění v evropském kontextu. Současná instalace si klade za cíl prezentovat široké veřejnosti výběr z díla, tj. nejdůležitější tematické okruhy, kterými se Hollar zabýval. K vidění jsou kupříkladu působivé ilustrace k překladům Vergiliovy Aeneidy i ke známým Ezopovým bajkám, dále portréty významných osobností anglického dvora i urozených měšťanů, grafické listy zachycující studie krojů a oděvů, řada pohledů do krajiny či tisky náhrobků a stavebních památek. Jednotlivé okruhy z kolekce budou v expozici obměňovány a detailně představeny. Vždy tak budete mít důvod se do Grafického kabinetu vrátit a důkladně si prohlédnout vybranou část z Hollarova uměleckého repertoáru.

VSTUPNÉ: 

Plné vstupné:
Stálá expozice – 60 Kč
Stálá expozice J. E. Welzl – 60 Kč
Minigalerie – 20 Kč
Krátkodobé výstavy – cena stanovena dle náročnosti výstavy vždy samostatně a bude uvedena na plakátu k výstavě

Snížené vstupné:
Stálá expozice – 40 Kč / děti do 6 let (jednotlivě) zdarma
Stálá expozice J. E. Welzl – 40 Kč / děti do 6 let (jednotlivě) zdarma
Krátkodobé výstavy – slevy budou uvedeny vždy ke konkrétní výstavě na plakátech

Přednášky a dílny – cena bude stanovena dle náročnosti přednášky nebo dílny vždy samostatně a bude uvedena na plakátu k předmětné akci

Slevy:
Žáci základních škol, studenti SŠ + VŠ, senioři od 65 let, skupiny žáků a studentů (min. 5 osob včetně pedagogického doprovodu), ZTP včetně doprovodu, děti do 6 let ve skupinách (min. 5 osob včetně pedagogického dozoru – školky, tábory atd.)
Rodinné pasy, Senior pasy – sleva 20 % z celkové částky vstupného pro rodinu

Volné vstupy:
Olomouc Region Card (sleva platí jen pro stálou expozici), AMG, ZMS, RG ČR, RGS, průkaz člena ČV a SK ICOM, děti do 6 let jednotlivě (pouze v případě stálých expozic), zaměstnanci Olomouckého kraje, pedagogický doprovod

Vstupné na přednášky a krátkodobé výstavy je vždy uvedeno na aktuálních plakátech.

Fotografování a natáčení v objektech je ZAKÁZÁNO.