Parkování

Parkování ve městě upravuje nařízení města Zábřeh č. 2/2015 o placeném parkování ve městě Zábřeh v platném znění. Město má celkem 235 placených parkovacích míst. Ve městě je vymezeno celkem 5 úseků placeného stání – vymezený prostor části náměstí Osvobození, ulice Kozinova, ulice Školská (2 parkovací automaty) a parkoviště u vlakového nádraží Českých drah, a. s.
Město vlastní v přednádražním prostoru dvě parkoviště – P1, tzv. malé parkoviště a P2, tzv. velké parkoviště. Malé parkoviště (25 parkovacích míst + 2 vyhrazené parkovací stání pro invalidy) si pronajal soukromý dopravce RegioJet. Stání je zde tedy povoleno i těm vozidlům, jejichž řidič je zákazníkem RegioJet a má za předním sklem umístěný parkovací lístek této společnosti. Stejným způsobem a za totožných podmínek je vyhrazeno 19 parkovacích míst na velkém parkovišti zákazníkům společnosti LEO Express.

Velké neplacené parkoviště se nachází na horním Masarykově náměstí. Další větší odstavná plocha je u městského stadionu na ul. Postřelmovské a menší neplacené parkoviště je naproti hlavní budově ČD na ulici Olomoucká.

Menší neplacené parkoviště naleznete také naproti budově ČD – kapacita parkování je 95 míst, 30 míst pro kola a nově je vyhrazené stání pro motocykly.

Časově omezené parkování je u Marketu Nova na ul. Kozinova.

Placené parkování je na dolním náměstí Osvobození, na ul. Kozinova, malé parkoviště před nádražím a velké přednádražní parkoviště.

Čas placeného parkoviště: pondělí – pátek    7:00 – 18:00

Parkovné:

30 minut      5 Kč

1 hodina      10 Kč

2 hodiny      20 Kč

celodenní parkovné    30 Kč

každý další den          20 Kč.

Permanentní platby parkovného (platí na všech placených parkovištích ve městě Zábřeh):

Měsíční         200 Kč

Čtvrtletní      800 Kč

Celoroční   3 000 Kč.

Permanetní platby parkovného (platí pouze na velkém parkovišti č. 2 v lokalitě přednádraží):

Čtvrtletní      300 Kč

Pololetní    500 Kč

Celoroční   900 Kč.

Permanentní karta je nepřenosná na ostatní placená parkoviště.

PARKOVÁNÍ V PŘEDNÁDRAŽNÍM PROSTORU:

REGIOJET nabízí parkování zdarma ke zpáteční jízdence i v Zábřehu:

http://www.regiojet.cz/praha-kosice/sluzby/parkovani/

  • parkování zdarma lze využít při návratu do 24 hodin včetně cesty tam a zpět (počítá se doba od zaparkování do vyzvednutí vozidla)
  • v průběhu online rezervace zvolte doplňkovou službu: parkování v Zábřehu zdarma (v druhém kroku při výběru sedadla-pod schématem vozu)
  • v rezervačním systému v sekci „Spravovat doplňkové služby“ si vytiskněte potvrzení o parkování
  • přijeďte na vyhrazené parkoviště (označené panelem) a zaparkujte
  • umístěte vytištěné potvrzení o parkování za přední sklo svého auta
  • parkování nelze objednat pomocí SMS, aplikace nabo přes M-stránky
  • parkování je nutné objednat nejpozději 1 hodinu před odjezdem vlaku

Důležité upozornění: v průběhu dne jsou auta na tomto vyhrazeném parkovišti kontrolována Městskou policií Zábřeh a majitelé aut, kteří nebudou mít viditelně umístěné platné potvrzení za předním sklem svého auta, budou pokutováni dle sazebníku Městské policie Zábřeh.

V prostoru přednádraží ČD – velké parkoviště č. 2 je instalován parkovací automat, který slouží k provedení platby za parkovné na tomto parkovišti. Prostřednictvím parkovacího automatu si mohou řidič, kteří hodlají využít parkoviště k odstavení svého auta, zakoupit parkovací lístek. Automat nabízí platby prostřednictvím mincí v hodnotách 5 Kč, 10 Kč, 20 Kč a 50 Kč a dále bankovkami v hodnotách 100 Kč, 200 Kč a 500 Kč. Navíc umožňuje řidičům také platbu platební kartou. Systém parkovacího automatu vrací přeplatek – rozdíl mezi zvolenou délkou parkování a vloženou finanční hotovostí do parkovacího automatu.

Ceny za parkovné dle schváleného ceníku radou města jsou v pondělí až pátek v době od 07:00 hodin do 18: 00 hodin 5 Kč za 0,5 hodiny, 10 Kč za 1 hodinu, 20 Kč za 2 hodiny, 30 Kč za 1 den a 20 Kč za každý další den. V sobotu a v neděli je parkování zdarma.

Kromě úhrady parkovného přímo v automatu hotově nebo platební kartou lze zakoupit na Odboru technické správy MěÚ Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, roční permanentní kartu v ceně 3.000 Kč. Karta je však platná pouze pro toto dané parkoviště a je nepřenosná na ostatní placená parkoviště ve městě Zábřehu.

Permanentní karty a karty pro bezplatné parkování  vydává Odbor technické správy MěÚ Zábřeh, tel. 583 468 215, permanentní karty jsou přenosné.

VÍCE INFORMACÍ ZDE.