Zpravodaj Zábřeh

23/12/2016

TIC Zábřeh se podílí na přípravě městského zpravodaje a je kontaktním místem pro občany a inzerenty.

REDAKTOR: Mgr. Milan Kratochvíl, e-mail: kratochvil@zabreh.cz, mobil: 731 109 406
PŘÍJEM INZERCE: Iva Kovářová, e-mail kovarova@ic.zabreh.cz , mobil: 603 984 313
ADRESA REDAKCE: Československé armády 835/1, 789 01

PODMÍNKY ZVEŘEJNĚNÍ KOMERČNÍ INZERCE: Zpravodaj je barevný čtrnáctideník a vychází v nákladu 6.400ks, je zdarma distribuován do všech domácností a firem Zábřeze a jeho místních částech. Komerční inzerce ve zpravodaji Zábřeh je zpoplatněna dle ceníku.  Uzávěrka inzerce je vždy týden před vydáním čísla. Cena zahrnuje jednoduché grafické zpracování inzerátu. Inzerce na titulní a zadní straně je možná pouze do formátu 1/12 strany, případně 1/6 o rozměrech 217 × 47 mm. Za inzerát zveřejněný na titulní nebo zadní straně zpravodaje účtujeme přirážku 100%.
Rozměry inzerátů jsou tedy dané a nelze je měnit. Jsou dvě varianty. Buď dodáte zpracovaný inzerát ve vybraném rozměru a nebo zašlete zvlášť logo, texty, obrázky a my Vám inzerát zpracujeme. Objednaná inzerce bude zveřejněna až po doručení řádné objednávky doručené objednatelem písemně, opatřená vlastnoručním podpisem objednatele nebo osoby oprávněné za objednatele jednat (statutární orgán, zákonný zástupce, zmocněnec) a razítkem, má-li jej objednatel k dispozici.
Objednatel svým podpisem stvrzuje, že byl s podmínkami inzerce seznámen. Inzerce nebude poskytnuta dříve, než bude uhrazena, a to v hotovosti /do 5.000 Kč/. Nad 5.000 Kč bude inzerce fakturována. Fakturace inzerce do 5.000 Kč je možná pouze výjimečně. Příjem objednávek inzerce a plateb v hotovosti zajišťuje Infocentrum Zábřeh.

Ediční plán zpravodaje Zábřeh na rok 2017:

Číslo zpravodaje Uzávěrka Datum vydání
01/2017 04.01.17 11.01.17
02/2017 18.01.17 25.01.17
03/2017 01.02.17 08.02.17
04/2017 15.02.17 22.02.17
05/2017 01.03.17 08.03.17
06/2017 15.03.17 22.03.17
07/2017 29.03.17 05.04.17
08/2017 12.04.17 19.04.17
09/2017 26.04.17 03.05.17
10/2017 10.05.17 17.05.17
11/2017 24.05.17 31.05.17
12/2017 07.06.17 14.06.17
13/2017 21.06.17 28.06.17
14/2017 19.07.17 26.07.17
15/2017 16.08.17 23.08.17
16/2017 30.08.17 06.09.17
17/2017 13.09.17 20.09.17
18/2017 27.09.17 04.10.17
19/2017 11.10.17 18.10.17
20/2017 25.10.17 01.11.17
21/2017 08.11.17 15.11.17
22/2017 22.11.17 29.11.17
23/2017 06.12.17 13.12.17

Archiv zpravodajů Zábřeh ZDE