Zpravodaj Zábřeh

2/1/2018

TIC Zábřeh se podílí na přípravě městského zpravodaje a je kontaktním místem pro občany a inzerenty.

REDAKTOR: Mgr. Milan Kratochvíl, e-mail: kratochvil@zabreh.cz, mobil: 731 109 406
PŘÍJEM INZERCE: Iva Kovářová, e-mail kovarova@ic.zabreh.cz , mobil: 603 984 313
ADRESA REDAKCE: Československé armády 835/1, 789 01

PODMÍNKY ZVEŘEJNĚNÍ KOMERČNÍ INZERCE: Zpravodaj je barevný čtrnáctideník a vychází v nákladu 6.400ks, je zdarma distribuován do všech domácností a firem Zábřeze a jeho místních částech. Komerční inzerce ve zpravodaji Zábřeh je zpoplatněna dle ceníku.  Uzávěrka inzerce je vždy týden před vydáním čísla. Cena zahrnuje jednoduché grafické zpracování inzerátu. Inzerce na titulní a zadní straně je možná pouze do formátu 1/12 strany, případně 1/6 o rozměrech 217 × 47 mm. Za inzerát zveřejněný na titulní nebo zadní straně zpravodaje účtujeme přirážku 100%.
Rozměry inzerátů jsou tedy dané a nelze je měnit. Jsou dvě varianty. Buď dodáte zpracovaný inzerát ve vybraném rozměru a nebo zašlete zvlášť logo, texty, obrázky a my Vám inzerát zpracujeme. Objednaná inzerce bude zveřejněna až po doručení řádné objednávky doručené objednatelem písemně, opatřená vlastnoručním podpisem objednatele nebo osoby oprávněné za objednatele jednat (statutární orgán, zákonný zástupce, zmocněnec) a razítkem, má-li jej objednatel k dispozici.
Objednatel svým podpisem stvrzuje, že byl s podmínkami inzerce seznámen. Inzerce nebude poskytnuta dříve, než bude uhrazena, a to v hotovosti /do 5.000 Kč/. Nad 5.000 Kč bude inzerce fakturována. Fakturace inzerce do 5.000 Kč je možná pouze výjimečně. Příjem objednávek inzerce a plateb v hotovosti zajišťuje Infocentrum Zábřeh.

Ediční plán zpravodaje Zábřeh na rok 2018:

Číslo zpravodaje Uzávěrka Datum vydání
01/2018 03.01.18 10.01.18
02/2018 17.01.18 24.01.18
03/2018 31.01.18 07.02.18
04/2018 14.02.18 21.02.18
05/2018 28.02.18 07.03.18
06/2018 14.03.18 21.03.18
07/2018 27.03.18 (úterý) 04.04.18
08/2018 11.04.18 18.04.18
09/2018 25.04.18 02.05.18
10/2018 9.05.18 16.05.18
11/2018 23.05.18 30.05.18
12/2018 06.06.18 13.06.18
13/2018 20.06.18 27.06.18
14/2018 18.07.18 25.07.18
15/2018 15.08.18 22.08.18
16/2018 29.08.18 05.09.18
17/2018 12.09.18 19.09.18
18/2018 25.09.18 (úterý) 03.10.18
19/2018 10.10.18 17.10.18
20/2018 24.10.18 31.10.18
21/2018 07.11.18 14.11.18
22/2018 21.11.18 28.11.18
23/2018 05.12.18 12.12.18

Archiv zpravodajů Zábřeh ZDE