Zpravodaj Zábřeh

2/1/2019

TIC Zábřeh se podílí na přípravě městského zpravodaje a je kontaktním místem pro občany a inzerenty.

REDAKTOR: Mgr. Milan Kratochvíl, e-mail: kratochvil@zabreh.cz, mobil: 731 109 406
PŘÍJEM INZERCE: Iva Kovářová, e-mail kovarova@ic.zabreh.cz , mobil: 603 984 313
ADRESA REDAKCE: Československé armády 835/1, 789 01

PODMÍNKY ZVEŘEJNĚNÍ KOMERČNÍ INZERCE: Zpravodaj je barevný čtrnáctideník a vychází v nákladu 6.400ks, je zdarma distribuován do všech domácností a firem Zábřeze a jeho místních částech. Komerční inzerce ve zpravodaji Zábřeh je zpoplatněna dle ceníku.  Uzávěrka inzerce je vždy týden před vydáním čísla. Cena zahrnuje jednoduché grafické zpracování inzerátu. Inzerce na titulní a zadní straně je možná pouze do formátu 1/12 strany, případně 1/6 o rozměrech 217 × 47 mm. Za inzerát zveřejněný na titulní nebo zadní straně zpravodaje účtujeme přirážku 100%.
Rozměry inzerátů jsou tedy dané a nelze je měnit. Jsou dvě varianty. Buď dodáte zpracovaný inzerát ve vybraném rozměru a nebo zašlete zvlášť logo, texty, obrázky a my Vám inzerát zpracujeme. Objednaná inzerce bude zveřejněna až po doručení řádné objednávky doručené objednatelem písemně, opatřená vlastnoručním podpisem objednatele nebo osoby oprávněné za objednatele jednat (statutární orgán, zákonný zástupce, zmocněnec) a razítkem, má-li jej objednatel k dispozici.
Objednatel svým podpisem stvrzuje, že byl s podmínkami inzerce seznámen. Inzerce nebude poskytnuta dříve, než bude uhrazena, a to v hotovosti /do 5.000 Kč/. Nad 5.000 Kč bude inzerce fakturována. Fakturace inzerce do 5.000 Kč je možná pouze výjimečně. Příjem objednávek inzerce a plateb v hotovosti zajišťuje Infocentrum Zábřeh.

Ediční plán zpravodaje Zábřeh na rok 2018:

Číslo zpravodaje Uzávěrka Datum vydání
01/2019 02.01.19 09.01.19
02/2019 16.01.19 23.01.19
03/2019 30.01.19 06.02.19
04/2019 13.02.19 20.02.19
05/2019 27.02.19 06.03.19
06/2019 13.03.19 20.03.19
07/2019 27.03.19 03.04.19
08/2019 10.04.19 17.04.19
09/2019 24.04.19 02.05.19 (čtvrtek)
10/2019 7.05.19 (úterý) 15.05.19
11/2019 22.05.19 29.05.19
12/2019 05.06.19 12.06.19
13/2019 19.06.19 26.06.19
14/2019 17.07.19 24.07.19
15/2019 14.08.19 21.08.19
16/2019 28.08.19 04.09.19
17/2019 11.09.19 18.09.19
18/2019 25.09.19 02.10.19
19/2019 09.10.19 16.10.19
20/2019 23.10.19 31.10.19 (čtvrtek)
21/2019 06.11.19 13.11.19
22/2019 20.11.19 27.11.19
23/2019 04.12.19 11.12.19

Archiv zpravodajů Zábřeh ZDE