Kostel sv. Bartoloměje s farním muzeem

Kostel sv. Bartoloměje s farním muzeem

Adresa: Masarykovo náměstí,  Zábřeh, 789 01
Bezbariérový přístup: ne
Otevírací doba: ve dnech EHD a po předchozí domluvě

Historie kostela sv. Bartoloměje je úzce svázána s dějinami města Zábřeha, které bylo založeno v polovině 13. století. Kostel vznikl zřejmě společně se založením města někdy v první polovině 13. století. Představu o původní podobě kostela si můžeme vytvořit na základě dobových vyobrazení. Tím nejstarším je veduta Paula Aretina z roku 1623.

V období reformace připadl kostel příslušníkům kališnického vyznání, za doby pánů z Boskovic pak luteránům. K návratu kostela do správy katolické církve došlo po roce 1620.

Technický stav budovy se postupem času zhoršoval, až byl kostel roku 1750 uzavřen a mše byly slouženy na radnici. Následujícího roku byl původní chrám zbořen a na jeho místě se začalo od základů se stavbou kostela nového. Podle tradice vypracoval plány italský architekt Domenico Martinelli. K realizaci stavby však došlo až dlouho po jeho smrti a původní plány byly později upraveny některým z regionálních stavitelů. Stavební práce a zejména vybavování interiéru ale pokračovaly ještě v dalších letech. Chrám svatého Bartoloměje byl na místě původního zábřežského kostela vystavěný podle plánů Domenica Martinelliho ve druhé polovině 18. století. První bohoslužba byla v novém chrámu sloužena 10. listopadu 1754.

Za zmínku z jeho vybavení stojí cenný obraz Poslední večeře a vyřezávaná kazatelna. Zvony Svatý Bartoloměj, Nejsvětější Salvátor, Svatý Josef, Panna Maria a Umíráček visí ve výšce 47 metrů nad zemí. Nejsou původní, ty se roztavily při ničivém požáru města už v roce 1793. Soubor pak poznamenaly válečné rekvizice a znovu se jej podařilo zkompletovat až v roce 2000, kdy byl vysvěcený a zavěšený největší ze zvonů se jménem patrona kostela. V přilehlé ulici zaujme svým klasicistním průčelím budova fary. V roce 1780 ji nechal postavit farář Antonín Josef Pschor. Datum vzniku stavby je vytesáno v pamětním kameni umístěném nad vchodem. Jedná se bezesporu o jeden ze slohově nejčistších domů ve městě.

Farní muzeum ve věži chrámu svatého Bartoloměje v Zábřeze vzniklo v roce 1996 díky aktivitě mladých zábřežských zvoníků. Jejich původním záměrem bylo zpřístupnit zvonici veřejnosti, což si vyžádalo vyčištění celého prostoru a konzervaci dřevěných částí zvonové stolice i samotných zvonů. Dnes je možné prohlédnout si točité schodiště, půdu farního kostela a zvonové patro. V těchto prostorách je také k vidění lapidárium, sbírka historických liturgických předmětů, poklad 1200 mincí nalezených při opravě chrámu pod lavicemi i expozice věnovaná osudům kostela a jeho zvonů. Prohlídky věže kostela sv. Bartoloměje se zvony a expozicí farního muzea Zábřeh jsou možné po předchozí domluvě, kontakt: farni.muzeum@email.cz.