Přírodní park Březná

Přírodní park Březná

Trasa: Zábřeh – rozcestníky Bořiny a Na Horách – Růžové údolí  – vodní nádrž Nemilka – Zábřeh

Délka trasy: 12 km

Popis cesty: Od zábřežského gymnázia se vydáme směrem ke Katolickému domu (ulice Sušilova), pokračujeme stále rovně po zelené značce k lihovaru. Odtud pokračujeme dále po zelené turistické stezce a dostaneme k rozcestníku Bořiny. Následuje rozcestník Na Horách. Zde opustíme zelenou značku a odbočíme doleva na polní cestu, kterou dojdeme do Růžového údolí. Tady si můžeme vybrat, jestli se po silnici vrátíme zpět do Zábřehu nebo si zajdeme po žluté turistické stezce k rozcestníku Nad přehradou. Zde začíná cesta, která vede podél vodní nádrže Nemilka až do Nemile, kde se napojuje na silnici do Zábřehu.

 

Občerstvení:

Pivovar Welzl (604 134 808)
Růžové údolí (583 414 000)

Zajímavosti:
Přírodní park Březná – nejvýstižnějším znakem přírodního parku Březná je určitě jarní trvalka – bledule jarní. Koberce této zákonem chráněné rostlinky najdete koncem března na vlhkých loukách v okolí osady Na Horách a obcí Horní Studénky, Drozdov a Jedlí. Parkem protékají řeky Březná a Moravská Sázava, které v krajině vytvářejí výrazná, hluboká a symetrická údolí. Zajímavostmi tohoto území jsou také přes 170 let starý les pralesovitého charakteru rozkládající se v lokalitě Vodní stráně nebo cenný soubor smrků, jedlí, javorů a bohatého bylinného podrostu, který se nazývá Lesina. Při procházce můžete zpozorovat celou řadu chráněných druhů živočichů, mezi jinými například výra velkého a čápa černého.
Renesanční tvrz Nemile  – otevřeno pouze po předchozí domluvě nebo při předem ohlášených kulturních akcích. Více informací na tel: 777 657 779, www.tvrz-nemile.estranky.cz.

Mohlo by vás zájímat